• 658d1e4ca3
 • 658d1e4bry
 • 658d1e4bah
 • 658d1e457r
 • 658d1e4dms
 • Leave Your Message
  0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört2526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859

  Saelkenli kagyz hakda

  Malylylyk kagyzy lomaý satylýar

  MOQ / 2-nji gün eltip bermäge taýyn

  Saelkenli ýylylyk kagyzy 105 okruga eksport edildi

  Saelkenli gämiler ýylda 1560 konteýner, olaryň 70% -i köne müşderilerden satyn almakdan gelýär

  Gämi6+önümçilik zawodlary
  Onlyeke-täk saýlanan5 ýyldyzHytaýda ýylylyk kagyzy altyn we üpjün ediji

  • 319
   +
   HYZMATDAŞLAR
  • 12
   ARYLLAR
   ÖNÜMLER
  • 5.6
   W / T.
   PROSESS SKALE
  • 73
   +
   ÖNÜMLER SYNASY
  • 7.35
   M.
   NYLLYK SATYLAR
  Köpräk oka

  Malylylyk kagyz öndürijileriniň katalogy

  Şençzhenen ailelkenli Kagyz Co.

  Malylylyk kagyz öndürijileriniň katalogy

  Şençzhenen ailelkenli Kagyz Co.

  Malylylyk kagyzynyň lomaý bahasy

  Ailelkenli kagyz kagyz kagyz rulonlaryny öndüriji, ailelkenli termal ýyldyz markaly termal kagyz we termiki ýazgylary bar we berk hil gözegçiligi Termal Star markasyny özboluşly edýär!

  01
  01
  01
  01

  Malylylyk kagyz rulony öndürmek

  Ailelkenli, ýörite termiki kagyz rulonlaryny goldaýan professional termiki kagyz rulonlary lomaý ýylylyk kagyz üpjün edijileri

  658e6b15xw
  Malylylyk kagyz rulonyny öndüriji

  Hemmelere salam we YouTube kanalymyza hoş geldiňiz! 2023-nji ýylda ýelkenli kagyz termal kagyz rulon öndürijileriniň dört esasy sergi çäresine gatnaşmagyňyzy tüýs ýürekden çagyrýarys! Bu termiki kagyz we bellik önümleri bilen ýüzbe-ýüz işlemek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Malylylyk kagyz bazaryny öwrenmek üçin Brýussel sergisinde (Belgiýa), Kanton ýarmarkasynda (Guanç Guangzhouou), Eastakyn Gündogar halkara kagyz ýarmarkasynda (Dubaý) we sumkalar, sütükler, egin-eşik we geýim Aziýa (Şanhaý) bilen duşuşyň!

  658e6b19c4
  Dürli ululykdaky ýylylyk kagyz öndürijileri ýylylyk kagyzy lomaý satýarlar

  Saelkenli Hytaýyň iň uly termiki kagyz öndürijisi hökmünde Eastakyn Gündogar, Günorta Afrika we ABŞ ýaly köp ýurtda daşary ýurt ammarlaryny döretdi. Şeýle hem, biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin beýleki ýurtlarda agent gözleýäris. Kagyz kagyzy biznesi bilen hem meşgullanýan bolsaňyz, bize yzarlaň we habar iberiň. Dürli ululykdaky lomaý ýylylyk kagyz rulonlary bar bolsa, 3 1 8 termal kagyz lomaý, 2 1 4 termal kagyz lomaý gerek, Dürli ululykdaky ýylylyk kagyzy düzülip bilner.

  658e6b1ca6
  Malylylyk kagyzy jambbo rulony lomaý

  Ailelkenli ýylylyk kagyzy, ýazgylary we beýleki önümleri dünýäniň 100-den gowrak ýurduna satýar. Malylylyk ýyldyzy termiki şa aýal, Ganada, Nigeriýada, Çilide we beýleki ýurtlarda termal kagyzyň iň meşhur markasyna öwrüldi. Bu aralykda, 2023-nji ýylda ýelkenli kagyz topary sergilere gatnaşmak we ýerli müşderileri görmek üçin Dubaý, Belgiýa, Meksika, Şanhaý, Guan Guangzhouou we beýleki ýerlere gitdi. Professional bazar maglumatlarymyz, uzakdaky zawod wideosy, ýokary hilli nusgalar, sargytlaryň doly adyna gözegçilik we güýçli kompaniýa eskort hyzmaty bilen müşderileriň ynamyny we goldawyny gazandyk. Biz henizem her ýurda barýarys we sizi görmäge sabyrsyzlyk bilen nusgalar getireris. Malylylyk kagyz kompaniýasynyň maglumatlary bilen maňa habar ibermegiňizi haýyş edýäris we meýilnamamyz üçin siziň ýurduňyzda ýygnak wagtyny belläris.

  Malylylyk kagyz öndürijisi

  2005-nji ýylda döredilen gününden bäri, ilingelkenli Hytaýyň termal kagyzynda iň ygtybarly göni termiki kagyz öndürijisi bolmak üçin ilki bilen hiline we abraýyna eýerýär.

  6597590h9m

  2005

  Gonkongda 2005-nji ýylda döredildi

  658e704cr4

  2009

  Dubaýda, Frankfurtda, Nýu-Yorkorkda, San-Paoloda geçirilen dünýä söwda ýarmarkasyna gatnaşyň

  Dubaýda, Frankfurtda, Nýu-Yorkorkda, San Paoloodrda dünýädäki söwda ýarmarkasyna gatnaşyň

  2018

  Malylylyk kagyzy çap etmek we öwürmek boýunça ýöriteleşdirilen zawod dörediň (satuw mukdary 113 million RMB-a ýetýär)

  Malylylyk kagyzyny çap etmekde we öwürmekde ýöriteleşdirilen zawod dörediň (satuw mukdary 113 million RMB)

  2019

  Malaýziýada zawod gurup, ABŞ bazaryna üns beriň

  Malaýziýada zawod guruň, ABŞ marketoiu

  2019

  2-nji gün eltip bermek üçin Riýad Saud Arabystanyndaky ammarda saklaň

  2-nji gün gowşuryş üçin Saud Arabystanynyň ammarynda taýyn ätiýaçlyk saklaň

  2019-2022

  Nigeriýadan Saud, Dubaý, Katar, Oman, Şri-Lanka, ABŞ, Braziliýa we ş.m. müşderilere baryp görüň

  Nigeriýadan Saud Arabystanyna, Dubaýa, Katara, Omana, Şri-Lanka, ABŞ, Braziliýa we beýleki ýurtlara müşderilere baryp görüň

  2019-2022

  Meksikada, ABŞ-da, Nigeriýada agent dörediň

  Meksikada, ABŞ-da, Nigeriýada9e5 agentlerini dörediň

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2018

  Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

  658e7041ox

  2019

  Japanaponiýa Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

  658e704ny2

  2007

  2007-nji ýylda döredildi

  658e704l4s

  2010-njy ýyl

  LCD proýektorlary işlenip düzüldi

  658e704v8l

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2018

  Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

  658e7041ox

  2019

  Japanaponiýa Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

  658e704ny2

  2007

  2007-nji ýylda döredildi

  658e704l4s

  2010-njy ýyl

  LCD proýektorlary işlenip düzüldi

  658e704v8l

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2018

  Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

  658e7041ox

  2019

  Japanaponiýa Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

  658e704ny2

  2007

  2007-nji ýylda döredildi

  658e704l4s

  2010-njy ýyl

  LCD proýektorlary işlenip düzüldi

  658e704v8l

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2018

  Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

  658e7041ox

  2019

  Japanaponiýa Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

  658e704ny2

  2007

  2007-nji ýylda döredildi

  658e704l4s

  2010-njy ýyl

  LCD proýektorlary işlenip düzüldi

  658e704v8l

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2018

  Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

  658e7041ox

  2019

  Japanaponiýa Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

  658e704ny2

  2007

  2007-nji ýylda döredildi

  658e704l4s

  2010-njy ýyl

  LCD proýektorlary işlenip düzüldi

  658e704v8l

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn

  2018

  Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

  658e7041ox

  2019

  Japanaponiýa Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

  658e704ny2

  2007

  2007-nji ýylda döredildi

  658e704l4s

  2010-njy ýyl

  LCD proýektorlary işlenip düzüldi

  658e704v8l

  2012

  Qianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

  658e704583

  2014

  Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

  658e704f7w

  2016

  Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

  658e7041dn
  0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657

  Printörite çap edilen termiki kagyz rulonlary hyzmatdaşlyk markasy

  Ailelkenli gäminiň wezipesi, has köp ýylylyk kagyz paýlaýjylary we termal kagyz kompaniýalary üçin önümçilik hyzmatlaryny bermek arkaly dünýäde termiki kagyz öndürijilerine öwrülmek.

  0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört2526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192

  Malylylyk kagyz öndürijileriniň şahadatnamalary

  Ailelkenli gäminiň wezipesi, has köp ýylylyk kagyz paýlaýjylary we termal kagyz kompaniýalary üçin önümçilik hyzmatlaryny bermek arkaly dünýäde termiki kagyz öndürijilerine öwrülmek.

  Dünýädäki ýylylyk kagyz öndürijileri Iň soňky habarlar

  HABARLAR
  05/ 10 ýigrimi iki
  05/ 28 ýigrimi iki
  03/ 10 ýigrimi iki
  04/ 09 ýigrimi iki
  05/ 10 ýigrimi iki
  05/ 28 ýigrimi iki
  03/ 10 ýigrimi iki
  04/ 09 ýigrimi iki
  05/ 10 ýigrimi iki
  05/ 28 ýigrimi iki
  03/ 10 ýigrimi iki
  04/ 09 ýigrimi iki
  04/ ýigrimi bir ýigrimi iki
  05/ 10 ýigrimi iki
  05/ 28 ýigrimi iki
  03/ 10 ýigrimi iki
  04/ 09 ýigrimi iki
  05/ 10 ýigrimi iki
  05/ 28 ýigrimi iki
  03/ 10 ýigrimi iki
  04/ 09 ýigrimi iki
  05/ 10 ýigrimi iki
  05/ 28 ýigrimi iki
  03/ 10 ýigrimi iki
  04/ 09 ýigrimi iki
  010203040506070809101112131415

  Mugt nusgalar berilýär we biz habaryňyza garaşýarys!

  Gözlegiňiz barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, size tiz jogap bereris. Şeýle hem, Sailingpaper-iň YouTube-yny sinhron yzarlamagyňyzy haýyş edýäris: https://sourl.cn/RzFyKv. Bu ýerde ýelkenli kagyz zawody barada has giňişleýin maglumat bereris.

  SORAG