• head_banner_01

Söwda merkezleri

80x80mm kassa ýygymyna çenli termiki çap kagyzy termikiKartonlarda logotipiňiz we belligiňiz bilen örtülen gaplama, Şahsy gaplama, OEM gaplamak.
 
Poroşok düşmek aňsat däl, çap kellesine zyýan bermäň
 
Maşyny könelmek aňsat däl Enjamyň hyzmat möhletini uzaldyň
 
Kagyzlaryň yzygiderli hiline esaslanyp, dünýäniň iň meşhur markalary üçin OEM önümçiligini edýäris

dükan